Декан факультету міжнародної економіки

Стукало Наталія Вадимівна

доктор економічних наук, професор

       Народилася 22.07.1976 р. у м. Дніпропетровську в сім`ї освітян. У 1998 р. закінчила факультет міжнародної економіки Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Свою трудову діяльність розпочала у 1998 р. в ДДУ на посаді викладача кафедри міжнародних фінансів. З 2001 р. працювала на посаді доцента, а з 2009 р. – на посаді професора кафедри міжнародних фінансів. У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію у Київському національному економічному університеті. У 2009 р. захистила докторську дисертацію на тему «Глобальні імперативи розвитку національних фінансових систем», здобула науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. У 2011–2014 рр. працювала на посаді завідувача кафедри міжнародної економіки і світових фінансів факультету міжнародної економіки, а з 2014 р. і до цього часу працює на посаді декана факультету міжнародної економіки.

         Науковий напрям досліджень: проблеми розвитку міжнародної економіки і глобальних фінансів, механізми забезпечення сталого розвитку країн світу, проблеми європейської інтеграції.

         З 2011 р. працює в британських університетах Laureate Online Education, зокрема в Університеті Ліверпуля та Університеті Рохемптон (Лондон) онлайн. Здійснює викладацьку діяльність, є науковим керівником магістерських дипломів, ментором нових викладачів, тренером наукових керівників. У 2014 р. пройшла конкурс та була обрана на посаду академічного менеджера Університету Рохемптон (Лондон) онлайн.

         З 2013 р. до 2016 р. була членом експертної ради МОНУ з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку. З 2010 р. – член Наукової ради МОНУ (секція «Економіка»), з 2015 р. – член Науково-методичної підкомісії 292 «Міжнародні економічні відносини».

         Голова спеціалізованої вченої ради Д 08.051.03 у ДНУ імені Олеся Гончара по захисту докторських (кандидатських) дисертацій. Член організаційного комітету декількох щорічних міжнародних конференцій як в Україні, так і за кордоном.

         Відповідальний редактор Віснику Дніпровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Член редакційної колегії журналу «Problems and Perspectives in Management», що входить до бази SCOPUS, а також журналу «European Journal of Management».

         Пройшла цілий ряд стажувань та тренінгів у вищих навчальних закладах Америки та Європи: Гарвардському університеті, Університеті Амстердама, Університеті Льовена, Болонському університеті, Університеті Ліверпуля, Університеті Рохемптон (Лондон), Вільному університеті Брюсселя, Варшавському університеті тощо. Випускниця Української школи політичних студій 2007 р. та Літнього університету демократії Ради Європи (Страсбург). Учасниця проекту «Інноваційний університет і лідерство».

         Відмінник освіти України. Нагороджена почесними грамотами та відзнаками Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровського національного університету та інших організацій та установ. Почесний професор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету.

         Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Керівник кількох держбюджетних науково-дослідних тем.

         Підготувала 2 докторів та 5 кандидатів економічних наук.

Основні праці
  1. Глобалізація світогосподарського розвитку: Cui Bono?: Монографія / за ред. Н.В. Стукало. – Д.: Інновація, 2013. – 324 с.;
  2. Stukalo N. Intellectual Capital Paradox: The case of Hungary and Ukraine / G. Boda, N. Stukalo, Y. Stolyarchuk // Journal of Developing Countries Studies (The IC Impact factor value of this journal is5.05), Vol. 3, No 8, 2013. – P. 64-81;
  3. Сучасна Україна в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвитку: Монографія / Н.В. Стукало та ін. – Д.: Інновація, 2015. – 510 с.;
  4. Stukalo N. Social Economy as a tool toensure National Security / V. Menshikov, O. Volkova, N. Stukalo // Journal of  Security and Sustainability Issues. – Dеcember. – 2017. – No 2;