Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів

Т.в.о. завідувача кафедри

Краснікова Наталія Олександрівна

Т.в.о. завідувача кафедри – Краснікова Наталія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.

Викладацька та наукова діяльність

Після закінчення магістратури державного управління Дніпропетровського державного університету за спеціальністю ««Державне управління. Фінансовий менеджмент» з 1998 року працює на кафедрі міжнародних фінансів на посадах викладача (1998 – 2001 р.), старшого викладача (2001 – 2012 р.), доцента кафедри міжнародної економіки і світових фінансів (2012 – до цього часу). У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Концептуалізація впливу інструментів регулювання зовнішньоторговельної полтіики на економічну безпеку України» за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини, спецрада при Дніпропетровському нацsональному університеті.

Краснікова Н.О. – голова методичної ради факультету міжнародної економіки; член редколегії журналу Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. До 1.09.2017 була заступником декана з міжнародного співробітництва  факультету міжнародної економіки. З вересня 2017 року є т.в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

У 2002-2004 рр. була учасником проекту TEMPUS «Міжнародні відносини та Європейські студії – новий навчальний план та спеціалізація» (TEMPUS  Joint European Project (JEP) “International Relations and European Studies – New Curricula and Specialisations”). У 2003-2004 була менеджером програми OSI літніх та зимових шкіл для викладачів: «Викладання Міжнародних відносин та Європейських студій в галузі вищої освіти: досвід, розвиток і нові підходи» (Higher Education Support Programs of the Open Society Institute – Teaching International Relations and European Studies in Higher Education: Experience, Development and New Approaches). У 2010 р. брала участь у програмі «Українська ініціатива» - Перепідготовка та практична спрямованість німецьких підприємств і організацій приватного сектора Німеччини для українских викладачів.

Підготувала та викладає наступні дисципліни: «Мікроекономіка», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Регулювання міжнародної торгівлі».

Статті
 1. Krasnikova N.O. Problems and prospects of ukraine’s energy supply in the aspects of international trade / N.O. Krasnikova, A.A. Redchenkov // Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 2017. – Т. 25. – Вип. 9. – С. 41-52.
 2. Краснікова Н.О. Обмеження перетину кордону в системі нетарифного регулювання міжнародної торгівлі і формуванні іміджу країни / Н.О. Краснікова, Г.О. Філатов, Д.А. Красніков // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менежмент інновацій. - 2016. - Т. 24, Вип. 7. - С. 215-222.
 3. Краснікова Н.О.Особливості аналізу сучасних обмежень світової торгівлі / Н. О. Краснікова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Світове господарство і міжнародні економічні відносини. - 2016. - Т. 24, Вип. 8. - С. 41-51.
 4. Краснікова Н.О. Розвиток експорту за збереження високого рівня протекціонізму: досвід Туреччини в контексті формування зовнішньоторговельної політики України / Н.О. Краснікова // Вісник Дніпропетровського університету . Сер. : Світове господарство і міжнародні економічні відносини. - 2014. - Т. 22, Вип. 6. - С.6-22.
 5. Краснікова Н.О. Глобальні детермінанти сучасного торговельного протекціонізму / Н. О. Краснікова // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2013. - № 2. - С. 36-41
 6. Краснікова Н.О. Особливості сучасного регулювання зовнішньої торгівлі в розвинених країнах / Н. О. Краснікова // Економічний простір. - 2013. - № 78. - С.22-31.
 7. Краснікова Н.О. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму / Н. О. Краснікова // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. - 2013. - Т. 21, Вип. 7(3). - С. 257-262.
 8. Краснікова Н.О. Особливості сучасного кризового протекціонізму / Н. О. Краснікова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Світове господарство і міжнародні економічні відносини. - 2013. - Т. 22, Вип. 5. - С. 55-61.
 9. Краснікова Н.О. Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки // Вісник Дніпропетровського національного університету. – Сер. Економіка. – 2011. – Т. 19. - №10/1. – С. 77 – 84
 10. Краснікова Н.О.Оцінка впливу захищеності національного виробника на рівень економічної безпеки держави / Н. О. Краснікова // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2010. - № 1. - С. 115-123.
 11. Краснікова Н.О. Формування системи протекціонізму в умовах лібералізації економіки на прикладі ЄС/ Н.О. Краснікова // Фінанси України. - 2005. – №5. –С.130-140.
Монографії
 1. Краснікова Н.О. Теоретичні засади впливу інструментів регулювання зовнішньої торгівлі на економічну безпеку національних товаровиробників/ Н.О. Краснікова // Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України : колект. моногр. – Дніпро: Біла К.О., 2017 – С. 271-285.
 2. Краснікова Н.О. Особливості формування стратегій розвитку країн з перехідною економікою: проміжні результати / Н.О. Краснікова // Сучасна Україна в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвитку: монографія / кол. автор.: Стукало Н.В. та ін. – Д.: Інновація, 2015. – С. 9-16.
 3. Краснікова Н.О. Глобалізаційні виміри «кризового протекціонізму» / Н.О. Краснікова // Глобалізація світогосподарського розвитку: Cui Bono?: монографія / кол. автор.: Стукало Н.В. та ін. – Д.: Інновація, 2013. – С. 176-194.
Викладачів
Студенти

Про кафедру

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 1. Глобальні та національні механізми забезпечення цілей розвитку тисячоліття.
 2. Фінансова глобалізація та інтеграція фінансової системи України в міжнародне фінансове середовище.
 3. Інтернаціоналізація банківської системи України.
 4. Глобальні виклики сталого розвитку світового господарства.
 5. Спільні економічні політики Європейського Союзу та їх значення для України.
 6. Регулювання міжнародної торгівлі товарами.
 7. Міжнародна інтеграція та регіональні угоди.
 8. Сталий розвиток міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією.
 9. Конкурентоспроможність України на світових ринках.

Викладачі

Стукало Наталія Вадимівна

Декан факультету міжнародної економіки, відмінник освіти України, д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки і світових фінансів

Краснікова Наталія Олександрівна

Т.в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, к.е.н., доцент.

Литвин Марина Валентинівна

К.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

Дзяд Олена Василівна

К.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

Македон Вячеслав Владиславович

К.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

Трифонова Ольга Дмитрівна

К.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

Полішко Ганна Геннадіївна

К.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

Головко Лілія Сергіївна

Старший викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

Михайленко Ольга Геннадіївна

Старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством

Жиліна Катерина Віталіївна

Bикладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів

Пащенко Ольга Вячеславівна

Викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів

Сергієнко Наталія Вікторівна

Завідувач навчально-методичної лабораторії фінансового менеджменту

Мітленко Оксана Олександрівна

Інженер кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

Добриніна Олена Юріївна

Старший лаборант кафедри міжнародної економіки і світових фінансів