Кафедра менеджменту і туристичного бізнесу

Завідувач кафедри

Мешко Наталія Петрівна

Завідувач кафедри – Мешко Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор. Сфера наукових інтересів: інвестиційний та інноваційний менеджмент корпорацій, консультант з питань бізнес-проектування і стратегічного менеджменту. Координатор програми розвитку Інноваційної інфраструктури регіону, учасник міжнародного проекту TEMPUS. Науковий керівник магістрів та аспірантів.

Про кафедру

Кафедра економіки та управління національним господарством готує бакалаврів та магістрів зі спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» та «Менеджмент» (освітня програма «Управління людськими ресурсами»).

Діяльність кафедри спрямована на формування сучасного світогляду майбутніх фахівців у сфері міжнародних економічних відносин, управлінні людськими ресурсами; кафедра забезпечує проведення досліджень та отримання новітніх знань, підготовку конкурентоспроможних кадрів, здатних впроваджувати отримані фахові знання в розвиток пріоритетних галузей національної економіки.

Викладачі

Джусов Олексій Анатолійович

Доктор економічних наук, професор. 

Крупський Олександр Петрович

Кандидат психологічних наук, доцент.

Приварникова Ірина Юліївна

Кандидат економічних наук, доцент. 

Джур Ольга Євгеніївна

Кандидат технічних наук, доцент.

Сливенко В’ячеслав Альбертович

Кандидат історичних наук, доцент.

Гудим Катерина Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент

Зінченко Ольга Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент.

Редько Вікторія Євгеніївна

Кандидат економічних наук, доцент.

Клімова Тетяна Володимирівна

Кандидат технічних наук, доцент.

Фалько Еліна Артурівна

Кандидат економічних наук, старший викладач.

Щитов Дмитро Олександрович

Кандидат економічних наук, доцент.

Білій Анатолій Іванович

Старший викладач.

Смирнова Тетяна Анатоліївна

Старший викладач.

Кальніцька Марина Олександрівна

Старший викладач

Присвітла Оксана Володимівна

Старший викладач.

Семіч Юрій Володимирович

Старший викладач.

Кобченко Андрій Андрійович

Асистент.

Голей Юлія Миколаївна

Асистент

Бондарева Людмила Петрівна

Завідувач навчально-методичної лабораторії.

Колода Ганна Федорівна

Провідний інженер навчально-методичної лабораторії кафедри. 

Джусова Любов Анатоліївна

Інженер І категорії.