Кафедра економіки та управління національним господарством

Завідувач кафедри

Стеблянко Ірина Олегівна

Завідувач кафедри – Стеблянко Ірина Олегівна, доктор економічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Національна економіка», «Регіональна економіка», «Соціальна відповідальність», «Міжнародні організації». 

Про кафедру

Кафедра економіки та управління національним господарством готує бакалаврів та магістрів зі спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» та «Менеджмент» (освітня програма «Управління людськими ресурсами»).

Діяльність кафедри спрямована на формування сучасного світогляду майбутніх фахівців у сфері міжнародних економічних відносин, управлінні людськими ресурсами; кафедра забезпечує проведення досліджень та отримання новітніх знань, підготовку конкурентоспроможних кадрів, здатних впроваджувати отримані фахові знання в розвиток пріоритетних галузей національної економіки.

Викладачі

Сардак Сергій Едуардович

Д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством. 

Гришкін Вадим Олегович

Д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством

Саричев Володимир Іванович

Д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством. 

Сімахова Анастасія Олексіївна

К.е.н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством.

Скрипник Наталія Євгенівна

К.е.н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством.

Федотова Тетяна Анатоліївна

К.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством

Курінний Володимир Олександрович

К.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством

Тараненко Вікторія Євгенівна

К.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством.

Дон Ольга Дмитрівна

Старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством

Гапоненко Світлана Олександрівна

Старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством.

Ставицька Алла Василівна

Старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством

Артеменко Ігор Віталійович

Асистент кафедри економіки та управління національним господарством

Гірман Наталія Петрівна

Старший лаборант кафедри економіки та управління національним господарством.

Устіч Костянтин Юрійович

Лаборант кафедри економіки та управління національним господарством.

Кулакова Юлія Анатоліївна

Інженер II категорії кафедри економіки та управління національним господарством.