Факультет міжнародної економіки веде ряд активно діючих міжнародних договорів з університетами, бере участь у конференціях, що проводяться в країнах Європи та СНД та в інших міжнародних проектах.

Плідна співпраця ведеться з вищими навчальними закладами Німеччини, Латвії, Франції, Бельгії, Словаччини та Польщі, завдяки чому студенти факультету мають можливості паралельно з навчанням у ДНУ навчатися й за кордоном.

Студенти факультету навчаються в Університеті прикладних наук м. Міттвайда на основі програми подівійного диплома за ступенями вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр» («Майстер»). Вибір спеціалізацій в Німеччині за бакалаврським дипломом: «Міжнародний менеджмент», « Маркетинг», «Контролінг», «Логістика», «Фінанси і банківська справа», «Управління персоналом»; а за магістерським - спеціальність «Master of arts in business administration». Окрім цього, в межах академічної мобільності  проводиться обмін студентами, який передбачає навчання студентів ДНУ імені Олеся Гончара в університеті м. Міттвайда протягом 1 семестру з подальшим отриманням сертифікату, в якому зазначаються пройдені предмети, кількість годин і результати зданих іспитів.

Протягом періоду співробітництва з університетом прикладних наук м. Міттвайда (з січня 2008 р.) на навчання до Німеччини за сприяння факультету було відправлено близько 100 студентів нашого університету (період навчання складав від 1 до 3 семестрів, залежно від обраної студентом програми). 

У січні 2013 р. факультетом було підписано договір про обмін студентами з німецьким університетом прикладних наук м. Регенсбург. Це один з найбільших промислових і культурних центрів Баварії. Навчання в університеті Регенсбурга не тільки престижно, але й дуже перспективно з точки зору отримання можливості проходження практики на одному з найбільших машинобудівних підприємств Німеччини.

На стадії підписання знаходиться договір з німецьким університетом прикладних наук м. Вюрцбург-Швайнфурт. Це державний університет, що пропонує навчання студентам за бакалаврським та магістерським ступенями вищої освіти як англійською, так і німецькою мовами. 

Щорічно за цими договорами на навчання до Німеччини їдуть 4-6 студентів ДНУ імені Олеся Гончара.

В межах договору з Латвійським університетом  студенти ДНУ імені Олеся Гончара, в кількості 4 осіб, мають можливість навчатись в Латвії  в межах весняного семестру (3 місяці) за програмою «Європейські студії» за рахунок Латвійського університету і на конкурсній основі.

Розглядається можливість розвитку відносин з університетом за програмами ERASMUS стосовно академічної мобільності аспірантів.

Договір з університетом м Ле-Ман (Франція) передбачає можливість отримання ступеня «Майстр» французького університету для студентів економічних спеціальностей ДНУ імені Олеся Гончара. Щорічно за цим договором на навчання до Франції їдуть 1-2 студента економічних спеціальностей ДНУ імені Олеся Гончара.

Для виконання програми семестрового міжнародного обміну «Мобіліті Дірект» (Mobility Direct) в межах двосторонньої співпраці ДНУ з вищими навчальними закладами Польщі на навчання до Лодзинського та Познанського університетів щорічно їдуть студенти факультету міжнародної економіки.

На факультеті щорічно проводяться міжнародні заходи за участю гостей з різних країн.

Чернота Мікулас (Братислава, Словаччина) – професор Університету економіки м. Братислава брав участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Глобальні детермінанти світогосподарського розвитку», що проводився факультетом міжнародної економіки 14 квітня 2016 року у Палаці студентів ДНУ.

Професор, Декан факультету міжнародних відносин Економічному університеті Братислави Людмила Ліпкова є членом редакційної колегії Вісника ДНУ «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» з метою наближення його до вимог SCOPUS.

Викладачі Латвійського університету: Олександра К’яксте та Сегіта Струберга (Латвія)  23-24 березня 2017 р. взяли участь у XVII Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку»,

Проректор з міжнародних зв’язків та академічної мобільності Актюбинського університету ім. С. Биішева (Казахстан), доктор PhD Лигіна О.І є членом редакційної колегії Вісника ДНУ «Менеджмент інновацій» з метою наближення його до вимог SCOPUS.

Ауд Мерлін, професор Вільного університету (Бельгія) зустрічалася з викладачами факультету міжнародної економіки в межах розширенного засідання методичної ради ФМЕ.  Зустріч була присвячена досвіду викладання соціальних дисциплін на прикладі Вільного університету Брюсселю, професором якого є Ауд Мерлін.

Професори й доценти кафедр факультету міжнародної економіки щорічно запрошуються в університети Європи для читання лекцій.  Так в 2017 р. в межах програми ERASMUS професор Стукало Н.В. була запрошена у Вільний університет Брюселя для читання лекції з «Фінансової глобалізації».

В межах Меморандуму про порозуміння між Програмою розвитку ООН та ДНУ ім. О. Гончара було створено Ресурсний центр та проведено Міжнародний науково-практичний семінар "Глобальні детермінанти світогосподарського розвитку". В роботі семінару взяли участь представників академічної спільноти Сінгапуру, Словенії, Німеччини, Угорщини, Грузії, України, представники міжнародного проекту ПРООН/ЕС “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”. 25 квітня 2016 року сімнадцять університетів-партнерів, в тому числі і факультет міжнародної економіки ДНУ ім. О. Гончара долучилися до акції «Збережи життя - Green Tree Challenge», посадили на території свого Вузу дерева.