Вісник Дніпровського університету. Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини

European Journal of Management Issues