Сімахова Анастасія Олексіївна

Сімахова Анастасія Олексіївна – заступник декана ФМЕ з навчальної роботи, к.е.н. Випускниця факультету міжнародної економіки (має диплом магістра з міжнародних економічних відносин з відзнакою). У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Трансформація інноваційно-інвестиційної стратегії в соціально-економічному розвитку до вимог забезпечення соціальності» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством в ДНУ ім. Олеся Гончара.

Переможниця обласного конкурсу проектів «Молоді вчені - Дніпропетровщини» 2017 р. Веде активну наукову, міжнародну та організаційну діяльність.

Кобченко Андрій Андрійович

Кобченко Андрій Андрійович – заступник декана з виховної роботи.

З вересня 2006 року працює в ДНУ ім. Олеся Гончара, старший викладач кафедри менеджменту та туристичного бізнесу факультету міжнародної економіки.

До функцій заступника декана з виховної роботи відносяться організація та проведення заходів культурно-просвітницького, виховного характеру на рівні факультету та залучення до неї студентів, викладачів та співробітників факультету. Позанавчальна робота зі студентами факультету, надання допомоги студентам у формуванні структур студентського врядування та здійсненні їх діяльності.  Здійснення організаційного забезпечення та безпосереднє управління виховною роботою на рівні факультету.

Трифонова Ольга Дмитрівна

Processed with VSCO with c1 preset

Трифонова Ольга Дмитрівна, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове Господарство і Міжнародні Економічні Відносини, доцент  кафедри Міжнародних Фінансів.

Захистила кандидатську дисертацію на тему "Міжнародні тенденції розвитку фондового ринку в процесах становлення інформаційних економік". В навчальному процесі використовує сучасні методи навчання із залученням технічних засобів та комунікативних методів. Має 16 наукових праць. Досліджує питання розвитку фінансових ринків в процесах становлення інформаційної економіки. Результати наукової роботи висвітлює у збірниках наукових праць, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Сфера наукових інтересів – формування світової фінансової системи в умовах інформаційної економіки, функціонування та формування нових механізмів регулювання світових фінансових ринків в умовах глобалізації та інтеграції світової економіки.

Редько Вікторія Євгенівна

Редько Вікторія Євгенівна – заступник декана ФМЕ з міжнародного співробітництва, к.е.н., доцент. Працює у сфері вищої освіти з 2004 р., у ДНУ – з 2013 р. Веде активну діяльність з організації зустрічей студентів факультету з представниками іноземних держав, є членом конкурсної комісії з відбору студентів для навчання в університетах Польщі, Німеччини, Франції, Латвії. Бере участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій факультету міжнародної економіки ДНУ.